Ge hunden vad den behöver

Ibland händer det att våra hundar behöver friskvård och rehabilitering i Mölndal, av olika anledningar. Idag tänkte jag att vi ska prata närmare om detta, vad friskvård och rehabilitering är, när det behövs samt på vilka sätt man kan rehabilitera sin hund.

Friskvård är ett samlat begrepp för alla åtgärder som vidtagits för att främja och bibehålla god hälsa, motverka sjukdomar och öka livskvaliteten. Rehabilitering handlar om återföring till arbete eller annan typ av aktivitet och kommer oftast igång när djuret redan har varit sjukt eller skadat sig. Friskvård och rehabilitering är alltså inte detsamma, utan friskvård är mer förebyggande medan rehabilitering ofta är ett steg i väg mot återhämtning.

Det finns olika anledningar till varför en hund kan behöva rehab. Det kan handla om att de har skadat sig, haft en stroke eller haft kirurgi och behöver träna upp den delen av kroppen som är skadad eller svag. De kan också ha svårt att röra sig på grund av smärta eller obehag, till exempel vid ledinflammationer. Andra vanliga orsaker är till exempel diabetes, hjärtproblem och kroniska tarmsjukdomar som ibland kan ge magsmärtor och annat obehag.

Friskvård och rehabilitering i Mölndal passar alla hundar, oavsett ålder. Det är inte bara aktivitetsnivån som ökar genom rehab, utan också livskvaliteten samt förebygger mot framtida skador och problem.

Om du tror att din hund kan behöva träning för friskvård eller rehabilitering i Mölndal är det först och främst viktigt att kolla upp med veterinären, så att ni tillsammans kan komma fram till vad som behövs. Sedan finns det olika sätt man kan rehabilitera sin hund på, beroende på vad problemet är.

Det finns många olika typer av handledare och terapeuter man kan vända sig till, allt från fysioterapeuter och massörer till djurakupunktör och dietist. De kan hjälpa din hund med olika övningar beroende på vad som behövs och i de flesta fall kan man öva tillsammans med sin hund.

Det var allt för dagens inlägg om friskvård och rehabilitering. Jag hoppas att du har gillat det.